Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sct. Nicolai Skoles normer og regler

Sct. Nicolai Skoles normer og regler

 • Vi omgås hinanden med respekt og taler ordentligt til hinanden.
   
 • Vi passer på hinanden, på hinandens ting og på skolen.
   
 • Eleverne retter sig efter de voksnes anvisninger.
   
 • Elever i 7.-9. klasse må opholde sig i klasselokalerne i frikvartererne.
   
 • Elever i 0.-6. klasse skal opholde sig udendørs med mindre andet er aftalt.
   
 • Det er elevernes ansvar, at lokalerne er ryddelige og i orden, inden de forlader dem.
   
 • Der må ikke løbes på rulleskøjter, løbehjul, skateboard, segboard, cykler o.lign. på skolens område i skoletiden.
   
 • Segboard må ikke medbringes på skolens område.
   
 • Bløde bolde er tilladt i skolegården på Nord. Alle bolde må bruges i Lovparken.
  Eleverne på Syd må spille med en almindelig plastikbold på boldbanen på Syd.
   
 • Eleverne på Nord må gå i Lovparken i frikvartererne.
   
 • Elever fra 7.-9. klasse må forlade skolens område i middagsfrikvarteret og i fritimer. Indkøbes der mad, drikke, slik, chips o.l. skal dette indtages uden for skolens område.
   
 • Personer uden lovligt ærinde må ikke være på skolens område i undervisningstiden.
   
 • Eleverne skal anvende cykelhjelm, når de færdes på cykel i skoletiden.

 

Information om skolens åbningstid for eleverne:

 • Skolen åbner kl. 07:50, hvor der er opsyn med eleverne.
   
 • Når eleverne er færdige med dagens skema, skal de forlade skolens område, da opsynspligten ophører.
   
 • Elever fra 7.-9. årgang må forlade skolens område i spisepausen (kl. 11:20-12:10).