Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores profil

Sct. Nicolai Skoles vision og værdigrundlag

På Sct. Nicolai Skole samarbejder vi om at udvikle høj faglighed og demokratisk dannelse med læring i centrum. Det gælder elever såvel som personale, ledelse og forældre - og en åben og tillidsfuld dialog vægtes højt.

Vores værdier er:

· Faglighed
· Engagement
· Åbenhed

Alle elever har Demokratid på skemaet hver uge, som er elevernes egen tid til at drøfte klassens aktiviteter og trivsel. Graden af medbestemmelse og indflydelse på læringsaktiviteter, trivsel og særlige dage prioriteres, og eleverne deltager fx i arbejdsgrupper med lærerne og pædagogerne i forbindelse med planlægningen af disse.

Faglighed
Faglighed betyder, at ”alle børn skal blive så dygtige, som de kan”. Faglighed gælder udvikling og dokumentation af kompetencer, uanset om de måles ved folkeskolens 9. klasses prøve eller ej. Vi samarbejder med barnet/ den unge om målrettet udvikling af indre faglig autoritet og selvtillid gennem udfordrende og bekræftende læringsaktiviteter, der giver mening for barnet/den unge.

Engagement
Engagement betyder, at man tager stilling og ansvar og bidrager til at ting lykkes på fællesskabets betingelser. Vi samarbejder om at fremme proaktivitet hos os selv og hinanden.

Åbenhed
Åbenhed betyder, at vi udvikler evner og kompetencer i at åbne os for fællesskabet; det nære, det lokale og det globale.

 

I skolehverdagen kan det for eksempel ses her:

 • Et proaktivt elevråd, der søger fondsmidler til at etablere lærings-oaser og spændende udemiljøer for børn og unge i og uden for skoletid.
 • Fokus på naturfaglige kompetencer og almendannelse gennem fx. en ugentlig science-dag på 8. og 9. årg., hvor der samarbejdes ud af huset med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
 • Internationalt samarbejde gennem Nordplus og Erasmus+, herunder udvekslingsforløb med islandske skoleklasser på 8. årgang.
 • Nyt håndværk- og designlokale, hvor eleverne får styrket deres kreative udtryk i tværfaglige forløb.
 • Musik- og teatertraditionen: Musical på 6. årg., Musikperformance og skolens kor, som styrker skolens fællesskab på tværs af klasser og årgange.
 • Personalet samarbejder i teams og planlægger undervisningen og SFO-aktiviteter i fællesskab.
 • Et engageret vejlederteam (læse-, mat-, inklusion-, naturfags-, IT- og PLC-vejledere) der samarbejder med den enkelte lærer direkte i klassen gennem co-teaching-aktiviteter, til glæde for den enkelte elev.
 • Samarbejde med børnehaver om brobygning til SFO Strandgården for at sikre tryg SFO- og skolestart. 

 

For elevernes fremtid får det betydning:

Det unge menneske som sendes afsted fra Sct. Nicolai Skole:

 • ”Jeg ved, hvem jeg er.”
 • ”Jeg agerer ind i et fællesskab og bidrager med mine mange forskellige kompetencer i mit videre uddannelsesliv - uanset hvor vejen fører hen.
 • ”Med i bagagen har jeg en bred faglig ballast og ved, hvad det vil sige at være borger i et demokratisk samfund.”